Groene lening voorwaarden

Een groene lening kan niet voor iedere vorm van financiering worden aangevraagd

Inleiding – Groene lening voorwaarden

Een groene lening is een vorm van financiering die kan worden afgesloten voor zogenaamde groene investeringen. Dit wil zeggen dat de investeringen waarvoor een groene lening kan worden afgesloten door allerhande voorwaarden worden beperkt. Een groene lening is dan ook geen vrije financiering. U zult voor het aanvragen van deze lening immers altijd moeten kunnen aantonen dat u voldoet aan de nodige vereisten. Kunt u dit niet, dan heeft de bank als vanzelfsprekend altijd het recht om de financiering te weigeren. Een groene lening is omwille van de lage rente en de fiscale voordelen over het algemeen zeer interessant, alleen dus niet voor iedereen.

Waarom een groene lening?

Zoals in de inleiding reeds aangehaald zijn er aan een groene lening voorwaarden verbonden. Op zich is het niet vreemd dat er voorwaarden verbonden zijn aan een lening, maar bij een groene lening ligt dit toch even anders. Een groene lening is immers een lening die zich richt op een bepaalde sector. Dat zorgt er voor dat u bijvoorbeeld geen groene lening kunt afsluiten voor een investering van een auto. Waar de groene lening wel voor gebruikt kan worden is bijvoorbeeld een investering in zonnepanelen, isolatie, etc. Met andere woorden alles wat er voor zorgt dat uw huis “groener” wordt kan gefinancierd worden met een groene lening. Bent u van plan om een andere investering te doen die niets te maken heeft met de groene sector, dan zal de bank u een groene lening zonder twijfel weigeren.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan een groene lening?

Concreet zijn er verschillende voorwaarden verbonden aan het al dan niet toegekend krijgen van een groene lening. In eerste instantie moet u kunnen aantonen dat de groene lening daadwerkelijk wordt aangevraagd ten behoeve van een groene investering. Met andere woorden, u moet een (ondertekende) offerte of factuur van een erkende aannemer of een erkend bedrijf kunnen voorleggen waaruit blijkt dat u daadwerkelijk een groene investering heeft gedaan of gaat doen. Dit is meteen ook de belangrijkste voorwaarde. Daarop aansluitend is het ook zo dat het bedrag dat u met een groene lening kunt lenen wordt beperkt. U geniet op het bedrag immers van een zeker fiscaal voordeel en een lagere rente dus het bedrag moet in lijn liggen met de investering die u heeft gedaan of gaat doen. U doet er dan ook tot slot goed aan om er rekening mee te houden dat u slechts tot maximaal 100% van uw investering met een groene lening kunt financieren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *