Achtergestelde lening

De achtergestelde lening, een complexe kredietvorm met risico’s en zekerheden.

Inleiding – Achtergestelde lening

Vooral als bedrijf krijgt u vaak te maken met verschillende vaste partijen waar u mee samenwerkt. Dat is op zich geen enkel probleem wanneer de zaken goed gaan, maar wat wanneer u even te maken heeft met een kleine dip? In een dergelijk geval kan het goed zijn om te weten dat er zoiets bestaat als een achtergestelde lening. Een achtergestelde lening kenmerkt zich door verschillende bijzondere voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde stelt bijvoorbeeld dat de schuldeiser in geval van faillissement wordt achtergesteld. Hij komt met andere woorden in het rijtje van schuldeisers op min of meer de laatste plaats. Bij een achtergestelde lening heeft de schuldeiser in kwestie dan ook uitsluitend voorrang op aandeelhouders, vennoten en eventuele andere inbrengers.

Hoe een achtergestelde lening aanvragen?

Uit de informatie die werd gegeven in de inleiding van dit artikel blijkt reeds dat de achtergestelde lening niet zomaar een lening is. Om een achtergestelde lening aan te vragen dient u dan ook rekening te houden met bepaalde factoren. Het is bijvoorbeeld tijdens het aanvragen van een dergelijke financiering van belang om in het achterhoofd te houden dat de kredietverstrekker bij het toekennen van het krediet een bepaald risico loopt. Hij wordt immers zoals reeds aangehaald in het rijtje van schuldeisers bijna helemaal achteraan geplaatst. Dit risico zorgt in principe niet voor moeilijkheden, alleen kan het er wel voor zorgen dat de kostprijs wordt opgeschroefd. Niet voor niets is een achtergestelde lening één van de duurste (particuliere) kredietvormen op de markt. Een achtergestelde lening aanvragen kan dus hoe dan ook eenvoudiger lijken dan het in de praktijk is.

Is een achtergestelde lening interessant?

Een achtergestelde lening is dus een uitzonderlijke kredietvorm die toch voor sommige mensen en vooral bedrijven interessant kan zijn. Een achtergestelde lening wordt echter niet altijd toegestaan. Het spreekt voor zich dat de kredietgever over voldoende vertrouwen in het bedrijf moet beschikken om een dergelijke financiering te willen verstrekken. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee voor de kredietnemer, maar wanneer de kredietgever instemt met het verstrekken van een achtergestelde lening is dit een positief signaal naar niet alleen de directie van het bedrijf, maar ook naar de buitenwereld toe. Een achtergestelde lening kan immers in zowat alle gevallen uitsluitend worden afgesloten door bedrijven die financieel gezond zijn. Is uw bedrijf dat niet, dan is de kans groot dat uw aanvraag om een achtergestelde lening te kunnen verkrijgen wordt verworpen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *