Home   |   Lening aanvragen   |   Zwarte lijst   |   Lening aanvragen online   |   Lening aanvragen auto   |   Contact
Subscribe to RSS feed

Lening aanvragen

Een lening aanvragen is niet zomaar iets wat je even snel regelt. Het duurt even vooraleer je erachter bent waar je precies zal langsgaan voor de betreffende lening en welk soort lening je zal afsluiten. Er zit namelijk een groot verschil in een autolening of een woonlening, dat is wel duidelijk. Je moet de lening dus aanpassen naar het doel ervan en eens dat gebeurd is, kan je gaan uitzoeken welke financiële instelling het best aan jouw wensen kan voldoen. Er zijn tal van banken die leningen aanbieden maar deze zijn lang niet allemaal gelijk. De één zal veel meer interesten vragen als de ander, die dan weer hogere opstartkosten hanteert. Het is letterlijk een beetje uitzoeken hoe en wat. Het internet kan een zeer goede bron van informatie zijn om te kijken wat de ervaringen van andere klanten zijn.

lening aanvragen

Zoals al eerder gezegd begin je dus met het bepalen van je leningsoort. Eens dat gebeurd is, bepaal je de bank waarbij je zal lenen. Dit proces kan je best vervullen door simulaties te maken. Ga na hoeveel je bij elke bank zal moeten betalen op maandbasis en uiteindelijk hoeveel geld je in totaal, wanneer de lening volledig is afbetaald, hebt uitgegeven. Dit is een goede vorm van vergelijken aangezien alle kosten hierbij in rekening worden gebracht. De goedkoopste zal natuurlijk vaakst gekozen worden, maar het is ook belangrijk om een goede service en ondersteuning te hebben. Daarvoor kan je de reeds eerder genoemde ervaringen van bestaande klanten raadplegen.

Je weet nu waar je gaat lenen en wat je precies wilt, namelijk geld lenen. Nu moet je ook daadwerkelijk contact opnemen met de bank. Leg je situatie voor en laat je adviseren door één van de medewerkers. Misschien kunnen ze je een nog betere aanbieding voorstellen. Kijk je hier echter niet blind op en neem de nieuwe informatie mee, stel opnieuw een vergelijking op en kijk als je uiteindelijk toch niet duurder uitkomt. De kleine lettertjes zouden je namelijk nog wel eens de das kunnen omdoen. Als je 100% zeker weet welke formule je wilt nemen, kan je de lening aanvragen bij de bank. Je zal enkele documenten moeten voorleggen die bewijzen dat je maandelijks het afgesproken bedrag kan terugbetalen. Denk hierbij aan een bewijs van je maandelijkse inkomsten, je reeds lopende leningen en hoeveel kinderen je hebt. Op basis daarvan kan de bank beoordelen als je al dan niet in staat bent om de lening terug te betalen. Logischerwijs zal hierna je aanvraag goed- of afgekeurd worden.

Als je lening wordt afgekeurd kan je een andere financiële instelling proberen en het proces gewoon herhalen. Wordt je lening echter goedgekeurd, dan beschik je zeer snel over het gewenste kapitaal en kan je je doel bereiken. Nu bestaat jouw taak er nog uit om maandelijks de lening af te betalen en alles zou moeten in orde zijn. In dat geval zijn zowel jij als de bank tevreden.

Een lening aanvragen is dus niet zo zeer moeilijk. Je moet meerderjarig zijn, bij veel financiële instellingen in België wonen en kunnen bewijzen dat je de lening kan terugbetalen. Verder is het vooral belangrijk om de juiste keuzes te maken. Maak ook zeker gebruik van een krediet simulator, deze laat in 1 oogopslag zien wat je maandlasten zullen zijn.

Lening huis

Hoe een lening aanvragen voor de aankoop van een eigen huis?

Inleiding – Lening huis

Een eigen huis, wie droomt er niet van? Helaas is een huis kopen een zeer dure aangelegenheid. Niet zelden dient u als koper enkele honderdduizenden euro’s op tafel te leggen en dat heeft u natuurlijk niet zomaar op uw bankrekening staan. Nagenoeg iedereen die er voor kiest om een huis te kopen zal dan ook een lening willen aanvragen. Een lening voor de aankoop van een huis wordt doorgaans altijd verstrekt onder de noemer van een hypothecaire lening. Dit is een lening waarmee u in ruil voor bepaalde waarborgen erg veel geld kunt lenen. Alvorens over te gaan tot het afsluiten van een lening voor een huis is het echter zeer belangrijk om te weten waaraan u begint en dat is precies wat we u in dit artikel gaan vertellen.

Wat heb ik nodig om een lening voor een huis aan te kunnen vragen?

Zoals in de inleiding reeds aangehaald gaat het bij een lening voor een huis steevast over een flinke som geld. Het spreekt voor zich dat banken dergelijke hoge bedragen dan ook enkel en alleen kunnen verstrekken tegen bepaalde voorwaarden en waarborgen. Om een lening voor een huis af te sluiten dient u zich er bijvoorbeeld akkoord mee te verklaren dat de bank over een zogenaamd pandrecht beschikt. Dit pandrecht wordt gegeven als hypotheek die de bank de mogelijkheid biedt om het huis in kwestie openbaar te verkopen wanneer u niet langer over de nodige financiële middelen beschikt om uw hypothecaire lening af te betalen. Daarnaast spreekt het voor zich dat u de bank eveneens moet voorzien van documenten waaruit blijkt dat u voldoende financiële mogelijkheden heeft om een lening voor een huis af te betalen. Zoals u ziet is een hypothecaire lening aanvragen iets complexer dan het misschien op het eerste zicht lijkt.

Waar rekening mee houden bij het aanvragen van een hypothecaire lening?

Bovenstaande geeft u eigenlijk reeds een relatief goed beeld van waar u allemaal rekening mee dient te houden bij het aanvragen van een hypothecaire lening, alleen is dat nog niet alles. Een lening voor de aankoop van een huis kan tegenwoordig immers op verschillende manieren worden aangevraagd. U kunt er natuurlijk voor kiezen om gebruik te maken van de gewone hypothecaire lening op afbetaling, maar er bestaan ook nog heel wat andere mogelijkheden die misschien wel interessanter zijn. Denk hierbij aan de aflossingsvrije hypothecaire lening, maar ook aan de spaarhypotheek, de levenhypotheek, etc. Stuk voor stuk zijn dit financieringen die speciaal in het leven werden geroepen om de aankoop van een huis te financieren. Het wordt aangeraden om ook deze kredietvormen goed te bekijken alvorens een lening voor een huis af te sluiten.

Lening op afbetaling

Een lening op afbetaling is ook vandaag de dag nog steeds de populairste kredietvorm op de markt.

Inleiding – Lening op afbetaling

We worden tegenwoordig overspoeld met verschillende kredietvormen. Diverse nieuwe kredietformules hebben de voorbije jaren dan ook hun intrede gedaan op de financiële markt. Wanneer we al deze kredietvormen onder de loep nemen stellen we echter vast dat het toch nog steeds de gewone lening op afbetaling is die op de meeste interesse kan rekenen. Een lening op afbetaling is dan ook een eenvoudige en veilige kredietvorm die bijna iedereen de mogelijkheid biedt om een lening aan te kunnen vragen. Daar komt ook nog eens bij dat de voorwaarden voor het toegekend krijgen van een lening op afbetaling veelal aanzienlijk beperkter zijn in vergelijking met de voorwaarden voor het toegekend krijgen van bijvoorbeeld een aflossingsvrije lening.

Hoe een lening op afbetaling aanvragen?

Om een lening op afbetaling aan te vragen kunt u eigenlijk een beroep doen op iedere bank of andere kredietverstrekker. Iedere instelling die er voor kiest om kredieten te verstrekken zal u met andere woorden graag van een dergelijke lening voorzien. U dient er echter wel rekening mee te houden dat er ook aan het toegekend krijgen van een lening op afbetaling verschillende voorwaarden verbonden zijn. De belangrijkste voorwaarde heeft natuurlijk betrekking tot de financiële waarborg die aan de bank geboden moet worden. De bank wil er immers ook bij een lening op afbetaling zeker van zijn dat u zonder probleem zult kunnen voldoen aan de afbetaling van de lening.

Waarom kiezen voor een lening op afbetaling?

Wanneer u er voor kiest om een lening op afbetaling aan te vragen kiest u in eerste instantie voor een veilige en transparante kredietvorm. Een lening op afbetaling is een standaard lening die in theorie door iedereen kan worden aangevraagd. Kenmerkend voor een lening op afbetaling is in eerste instantie de lage kostprijs. Wanneer we de intrest van een lening op afbetaling gaan vergelijken met de intrest op bijvoorbeeld een aflossingsvrije lening stellen we vast dat deze laatste veel hoger ligt. Daarnaast veranderd de intrest bij een aflossingsvrije lening niet waar deze bij een lening op afbetaling kleiner wordt naarmate er meer van het geleende bedrag wordt afgelost. Zoals u ziet is een lening op afbetaling aanvragen een goede zet voor iedereen die wil kunnen genieten van een goedkope en toch veilige lening. Een goed voorbeeld van bovenstaand is de goedkope autolening. Deze kan vaak gewoon via het internet afgesloten worden zodat u de goedkoopste  tarieven krijgt.

Voordelen groene lening

Verschillende voordelen zijn kenmerkend voor een groene lening.

Inleiding – Voordelen groene lening

Een groene lening is natuurlijk niet zomaar een lening. Het verschil tussen een groene lening en bijvoorbeeld een gewone persoonlijke lening zit hem in het feit dat een groene lening niet voor iedere vorm van investering kan worden afgesloten. Om een groene lening te kunnen krijgen moet u voldoen aan verschillende voorwaarden. Voldoet u niet (of niet geheel) aan deze voorwaarden, dan is de kans bijzonder groot dat de bank het toekennen van de lening zal weigeren. De voordelen van de groene lening hebben vooral betrekking tot het fiscale en financiële aspect. De rente ligt bijvoorbeeld op een groene lening niet alleen lager dan op een andere gewone lening, u kunt de kostprijs ook nog eens (deels) fiscaal inbrengen.

Wat heb ik nodig om een groene lening aan te vragen?

Om een groene lening aan te vragen dient u natuurlijk over verschillende zaken te beschikken. De belangrijkste voorwaarde voor het toegekend krijgen van een groene lening stelt dat u in het bezit moet zijn van een document van een erkend bedrijf of een erkende aannemer waarop af te lezen valt over welke vorm van investering het gaat. Er moet op het document ook duidelijk worden aangegeven om welk bedrag het gaat. Het spreekt immers voor zich dat een groene lening slechts kan worden afgesloten voor maximaal het volledige bedrag dat nodig is om de investering rond te kunnen krijgen. Indien u met deze twee factoren rekening houdt heeft u de belangrijkste vereisten voor het toegekend krijgen van een groene lening in ieder geval reeds op zak!

Hoe een groene lening aanvragen?

Een groene lening aanvragen verschilt eigenlijk niet of nauwelijks in vergelijking met het aanvragen van een gewone lening. U dient er naast bovenstaande dan ook vooral rekening mee te houden dat u over de nodige financiële reserve beschikt om de lening af te betalen. Het is immers niet omdat u aan bovenvermelde voorwaarden voldoet dat u daarom automatisch een groene lening toegekend zult krijgen. Voor de bank is het ook bij deze vorm van financiering immers erg belangrijk dat u over de nodige financiële middelen beschikt. Voldoet u wel aan de in dit artikel vermelde voorwaarden, maar beschikt u niet over voldoende inkomen, dan is de kans bijzonder groot dat de bank er toch voor kiest om u de groene lening te weigeren.

Renteloze lening ouders

Een renteloze lening is één van de interessantste kredietvormen op de markt.

Inleiding – Renteloze lening ouders

Een renteloze lening ouders is, om meteen maar met de deur in huis te vallen, natuurlijk bijzonder interessant. Een renteloze lening ouders zorgt er immers voor dat u geld kunt lenen bij mensen die u door en door kent en waarvan u zeker bent dat ze te vertrouwen zijn. Dit is niet altijd het geval wanneer u er voor kiest om een onderhandse lening bij een andere particulier af te sluiten. Een renteloze lening ouders brengt voor de ouders echter wel een risico mee. Wat bijvoorbeeld wanneer hun kind de lening niet kan terugbetalen? Moeten ze er dan op basis van een overeenkomst een advocaat bijhalen? Hoewel een renteloze lening ouders dus op het eerste zicht alleen maar voordelen kent is het niet onbelangrijk om ook even stil te staan bij de eventuele problemen die een dergelijke lening met zich mee kan brengen.

Hoe een renteloze lening ouders aanvragen?

Een renteloze lening bij uw ouders aanvragen is natuurlijk heel eenvoudig. Wettelijk gezien moet u op dit vlak eigenlijk met geen enkele voorwaarde rekening houden. Het is natuurlijk wel zo dat u er goed aan doet om in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen hoeveel geld er wordt geleend en vooral hoe en tegen welke datum het geleende bedrag moet terugbetaald worden. In sommige gevallen wordt er voor gekozen om een dergelijke overeenkomst niet op te maken, maar dan beschikken beide partijen ook over geen enkele wettelijke basis waarop ze zich kunnen beroepen in het geval er toch iets fout zou gaan. Hoewel het om kinderen en hun ouders gaat is het toch altijd belangrijk om goede afspraken te maken, zeker wanneer het om geld gaat.

Nadelen renteloze lening ouders

Eerder in dit artikel hebben we reeds aangehaald dat er aan een renteloze lening ouders niet alleen voordelen, maar ook nadelen verbonden zijn. Het grootste nadeel in deze kwestie is natuurlijk de band tussen kinderen en hun ouders en omgekeerd. De kans dat één van beide partijen bij problemen van rechtswege hulp zal inschakelen is klein, maar dat zorgt er ook voor dat problemen in een vicieuze cirkel terechtkomen, iets wat voor beide partijen eigenlijk niet interessant is. Hoe interessant een renteloze lening ook mag zijn (en voor alle duidelijkheid, dat is het wel degelijk), u doet er altijd goed aan om toch over een zekere wettelijke basis te beschikken en dan is een schriftelijke overeenkomst absoluut geen overbodige luxe.

Fiscaliteit groene lening

Een groene lening kenmerkt zich door verschillende fiscale voordelen

Inleiding – Fiscaliteit groene lening

Een groene lening is omwille van verschillende factoren interessant. Allereerst is er natuurlijk het lage rentetarief. Wanneer we de rente op een groene lening gaan vergelijken met de kostprijs van andere kredieten kunnen we immers niet anders dan vaststellen dat deze bij een groene lening veel lager ligt, zelfs in vergelijking met de zo al bijzonder goedkope persoonlijke lening. Een groene lening is echter niet alleen interessant omwille van haar lage rente. Ook het zogenaamde fiscaal voordeel maakt het voor veel mensen nog eens extra interessant om een dergelijke lening aan te vragen. Let wel, het is net de fiscaliteit van de groene lening die er voor zorgt dat u niet altijd kunt rekenen op de voordelen van een dergelijke lening.

Kan ik een groene lening voor iedere vorm van investering aanvragen?

In de inleiding hebben we reeds aangegeven dat het vooral de fiscale voordelen zijn die er onrechtstreeks voor zorgen dat een groene lening niet voor iedere vorm van investering kan worden aangevraagd. Hoe dan ook heeft ook de bank er voor gekozen om voorwaarden op te stellen die verbonden zijn aan het aanvragen van een groene lening. U moet onder andere in het bezit zijn van documenten die op een wettelijke manier aantonen dat u daadwerkelijk van plan bent om een groene investering te doen. Het document moet opgemaakt worden door een erkende aannemer of een erkend bedrijf en moet ook steeds vaker worden ondertekend door de verstrekker van het document. Hoe dan ook is het dus niet zomaar mogelijk om voor iedere vorm van investering een groene lening aan te vragen.

Op welke fiscale voordelen kan ik rekenen bij een groene lening?

Het grootste probleem dat is verbonden aan een groene lening zit hem in de onduidelijkheid wat de fiscale voordelen betreft. De fiscale voordelen die aan een groene lening verbonden zijn, zijn namelijk niet alleen afhankelijk van investering tot investering, maar ook van de stad of regio waarin u zich bevindt. Dat is opvallend, want over het algemeen wordt de fiscaliteit van de financiële dienstverlening juist globaal gelijkgesteld. Bij een groene lening is dat dus niet het geval. Alvorens een groene lening aan te vragen doet u er dan ook goed aan om u eerst goed in te lichten wat de exacte fiscale voordelen in uw geval precies inhouden. Alleen zo kunt u beslissen hoe interessant de fiscaliteit van een groene lening voor u echt is.

Groene lening voorwaarden

Een groene lening kan niet voor iedere vorm van financiering worden aangevraagd

Inleiding – Groene lening voorwaarden

Een groene lening is een vorm van financiering die kan worden afgesloten voor zogenaamde groene investeringen. Dit wil zeggen dat de investeringen waarvoor een groene lening kan worden afgesloten door allerhande voorwaarden worden beperkt. Een groene lening is dan ook geen vrije financiering. U zult voor het aanvragen van deze lening immers altijd moeten kunnen aantonen dat u voldoet aan de nodige vereisten. Kunt u dit niet, dan heeft de bank als vanzelfsprekend altijd het recht om de financiering te weigeren. Een groene lening is omwille van de lage rente en de fiscale voordelen over het algemeen zeer interessant, alleen dus niet voor iedereen.

Waarom een groene lening?

Zoals in de inleiding reeds aangehaald zijn er aan een groene lening voorwaarden verbonden. Op zich is het niet vreemd dat er voorwaarden verbonden zijn aan een lening, maar bij een groene lening ligt dit toch even anders. Een groene lening is immers een lening die zich richt op een bepaalde sector. Dat zorgt er voor dat u bijvoorbeeld geen groene lening kunt afsluiten voor een investering van een auto. Waar de groene lening wel voor gebruikt kan worden is bijvoorbeeld een investering in zonnepanelen, isolatie, etc. Met andere woorden alles wat er voor zorgt dat uw huis “groener” wordt kan gefinancierd worden met een groene lening. Bent u van plan om een andere investering te doen die niets te maken heeft met de groene sector, dan zal de bank u een groene lening zonder twijfel weigeren.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan een groene lening?

Concreet zijn er verschillende voorwaarden verbonden aan het al dan niet toegekend krijgen van een groene lening. In eerste instantie moet u kunnen aantonen dat de groene lening daadwerkelijk wordt aangevraagd ten behoeve van een groene investering. Met andere woorden, u moet een (ondertekende) offerte of factuur van een erkende aannemer of een erkend bedrijf kunnen voorleggen waaruit blijkt dat u daadwerkelijk een groene investering heeft gedaan of gaat doen. Dit is meteen ook de belangrijkste voorwaarde. Daarop aansluitend is het ook zo dat het bedrag dat u met een groene lening kunt lenen wordt beperkt. U geniet op het bedrag immers van een zeker fiscaal voordeel en een lagere rente dus het bedrag moet in lijn liggen met de investering die u heeft gedaan of gaat doen. U doet er dan ook tot slot goed aan om er rekening mee te houden dat u slechts tot maximaal 100% van uw investering met een groene lening kunt financieren.

Win win lening

Wat maakt een win win lening nu eigenlijk echt interessant?

Inleiding – Win win lening

Een win win lening wordt tegenwoordig aanzien als één van de eenvoudigste en vooral veiligste manieren om een goede investering te doen. Helaas is het zo dat een win win lening niet alleen gekenmerkt wordt door voordelen. Net als andere kredietvormen zijn er ook aan de win win lening immers nadelen verbonden. Het klopt bijvoorbeeld inderdaad dat u als investeerder kunt rekenen op kapitaalsgarantie, maar dan enkel en alleen voor een termijn van 8 jaar en op voorwaarde dat de kredietnemer in die tijd niet in staat van faillissement verkeerd. De win win lening is trouwens een achtergestelde lening op acht jaar zodat u bij een eventueel faillissement bijna helemaal achteraan in het rijtje met schuldeisers terechtkomt. Zoals u ziet brengt een win win lening aanvragen dus zeker en vast de nodige risico’s met zich mee.

Niet langer uitsluitend voor starters

Een win win lening was in eerste instantie uitsluitend mogelijk voor startende ondernemingen. De lening werd immers in het leven geroepen om particulieren de mogelijkheid te bieden om te investeren in beginnende ondernemingen die niet meteen over voldoende cashflow beschikten. Later werd er voor gekozen om de win win lening uit te breiden en niet langer voor te behouden voor beginnende ondernemingen. Deze aanpassing heeft er voor gezorgd dat vandaag de dag eigenlijk alle KMO’s een beroep kunnen doen op de mogelijkheden van de win win lening. Let wel, het is belangrijk dat de kredietnemer zelf geen win win lening heeft gegeven. Is dit wel het geval, dan wordt de lening door de bank in alle gevallen geweigerd.

Fiscaal interessant

Het interessante aan een win win lening zit hem natuurlijk in de combinatie van het financiële en fiscale aspect. Op financieel vlak is de kredietverstrekker zeker van een duurzame en veilige investering. Dit wordt onder andere geboden door de garantie dat u het uitgeleende kapitaal op een bepaalde datum terugziet. Deze datum ligt zoals in de inleiding reeds aangehaald, steeds acht jaar na het verstrekken van de lening. Op fiscaal vlak kunt u genieten van een jaarlijkse belastingvermindering van 2,5 procent (2012). Deze belastingvermindering moet u zelf aanvragen in uw persoonlijke belastingaangifte. Let op, een win win lening mag maximaal 50.000 euro bedragen en u kunt als kredietnemer in bepaalde gevallen ook rekenen op een eenmalige belastingvermindering. Deze bedraagt zo’n 30 procent van het initieel verstrekte bedrag en kan uitsluitend aangevraagd worden wanneer de kredietnemer zich heeft laten failliet verklaren.

Groene lening 2012

Welke mogelijkheden biedt de groene lening u nog in 2012?

Inleiding – Groene lening 2012

De groene lening is een kredietvorm die een zekere evolutie heeft doorgemaakt. Toen de groene lening op de financiële markt werd gelanceerd was het meteen duidelijk dat het niet om een gewone financiering ging. De groene lening kenmerkte zich echter niet alleen op vlak van een lage rente, ook de fiscale voordelen waren voor veel mensen vanaf het begin “de” belangrijkste reden om voor deze kredietvorm te kiezen. Vandaag de dag is er echter reeds zoveel veranderd dat veel kredietnemers niet meer weten wanneer ze nu nog wel en vooral wanneer ze nu geen beroep meer kunnen doen op een groene lening. In dit artikel laten we u graag kennismaken met de mogelijkheden die de groene lening u in 2012 nog te bieden heeft.

Kan ik voor groene investeringen nog steeds een beroep doen op de groene lening?

De groene lening is ook in 2012 nog steeds een financiering waar u als “groene investeerder” een beroep op kunt doen. Er zijn zoals u waarschijnlijk wel reeds weet echter heel wat zaken die betrekking hebben tot de groene lening veranderd. In eerste instantie is het fiscaal voordeel anno 2012 beperkter dan vroeger. U heeft met andere woorden lang niet in alle gevallen meer het recht om aanspraak te maken op een maximale fiscaliteit. Dit zorgt er voor dat het investeren in groene toepassingen voor veel mensen een stukje minder interessant is geworden. Hoewel de rente op een groene lening wel nog steeds zeer laag ligt is het fiscaal voordeel tegenwoordig veel beperkter. Dit zorgt er voor dat groene investeringen vandaag de dag over een aanzienlijk langere afbetalingstermijn beschikken.

Groene lening aanvragen in 2012

Wanneer u in 2012 een groene lening wenst aan te vragen doet u er goed aan om u eerst op de hoogte te stellen van de actuele situatie. Zoals gezegd zijn er de voorbije jaren heel wat zaken die te maken hebben met de groene lening veranderd en die veranderingen hebben stuk voor stuk een directe invloed op de eventuele voordelen die een groene lening met zich meebrengt. Hoewel het ook in 2012 zeker en vast nog interessant is om een groene lening af te sluiten kunnen er grote verschillen worden waargenomen tussen de verschillende investeringen. U doet er dan ook goed aan om eerst even na te gaan op welke (fiscale) voordelen u tegenwoordig nog kunt rekenen alvorens een groene lening in 2012 aan te vragen.

Achtergestelde lening

De achtergestelde lening, een complexe kredietvorm met risico’s en zekerheden.

Inleiding – Achtergestelde lening

Vooral als bedrijf krijgt u vaak te maken met verschillende vaste partijen waar u mee samenwerkt. Dat is op zich geen enkel probleem wanneer de zaken goed gaan, maar wat wanneer u even te maken heeft met een kleine dip? In een dergelijk geval kan het goed zijn om te weten dat er zoiets bestaat als een achtergestelde lening. Een achtergestelde lening kenmerkt zich door verschillende bijzondere voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde stelt bijvoorbeeld dat de schuldeiser in geval van faillissement wordt achtergesteld. Hij komt met andere woorden in het rijtje van schuldeisers op min of meer de laatste plaats. Bij een achtergestelde lening heeft de schuldeiser in kwestie dan ook uitsluitend voorrang op aandeelhouders, vennoten en eventuele andere inbrengers.

Hoe een achtergestelde lening aanvragen?

Uit de informatie die werd gegeven in de inleiding van dit artikel blijkt reeds dat de achtergestelde lening niet zomaar een lening is. Om een achtergestelde lening aan te vragen dient u dan ook rekening te houden met bepaalde factoren. Het is bijvoorbeeld tijdens het aanvragen van een dergelijke financiering van belang om in het achterhoofd te houden dat de kredietverstrekker bij het toekennen van het krediet een bepaald risico loopt. Hij wordt immers zoals reeds aangehaald in het rijtje van schuldeisers bijna helemaal achteraan geplaatst. Dit risico zorgt in principe niet voor moeilijkheden, alleen kan het er wel voor zorgen dat de kostprijs wordt opgeschroefd. Niet voor niets is een achtergestelde lening één van de duurste (particuliere) kredietvormen op de markt. Een achtergestelde lening aanvragen kan dus hoe dan ook eenvoudiger lijken dan het in de praktijk is.

Is een achtergestelde lening interessant?

Een achtergestelde lening is dus een uitzonderlijke kredietvorm die toch voor sommige mensen en vooral bedrijven interessant kan zijn. Een achtergestelde lening wordt echter niet altijd toegestaan. Het spreekt voor zich dat de kredietgever over voldoende vertrouwen in het bedrijf moet beschikken om een dergelijke financiering te willen verstrekken. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee voor de kredietnemer, maar wanneer de kredietgever instemt met het verstrekken van een achtergestelde lening is dit een positief signaal naar niet alleen de directie van het bedrijf, maar ook naar de buitenwereld toe. Een achtergestelde lening kan immers in zowat alle gevallen uitsluitend worden afgesloten door bedrijven die financieel gezond zijn. Is uw bedrijf dat niet, dan is de kans groot dat uw aanvraag om een achtergestelde lening te kunnen verkrijgen wordt verworpen.

Minilening aanvragen

Een minilening voorziet u snel en eenvoudig van een klein beetje extra financiële middelen.

Inleiding – Minilening aanvragen

Een minilening wordt gezien als een moderne kredietvorm. Dit wil zeggen dat het een krediet is die mensen de mogelijkheid kan bieden om geld te lenen, maar dat het niet tot één van de noodzakelijke kredieten behoort. Heel wat kredieten zijn door de jaren heen immers een vaste waarde geworden op de financiële markt. Verschillende kredieten zijn hoe dan ook standaard geworden omdat we er vaak niet omheen kunnen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de autolening of de hypothecaire lening. Een minilening mag dan wel niet in dit rijtje thuishoren, toch is het een krediet die heel wat mensen uit de nood kan helpen. In dit artikel komt u hoe dan ook alles te weten over het aanvragen van een minilening.

Hoe een minilening aanvragen?

Een minilening aanvragen kan doorgaans op verschillende manieren. Het is hierbij belangrijk om er rekening mee te houden dat een minilening in verschillende vormen kan voorkomen. In eerste instantie is er natuurlijk de standaard minilening. Deze lening kan aangevraagd worden via het internet of in bepaalde gevallen ook telefonisch. Wanneer u een minilening via het internet aanvraagt kunt u er doorgaans altijd van op aan dat u binnen de 24 uur over het geleende geld kunt beschikken. Het kan echter nog sneller. Een minilening kan immers ook per SMS worden aangevraagd. Dit is een variant op de klassieke minilening die de kredietnemer veelal reeds binnen enkele uren of zelfs minuten voorziet van het geleende bedrag. Let wel, welk type minilening u ook aanvraagt, het geleende bedrag dient in de meeste gevallen binnen 30 dagen te worden terugbetaald.

De kostprijs van een minilening

Een minilening aanvragen is dus zoals u heeft kunnen lezen dus zeer eenvoudig, maar hoe staat het met de kostprijs? De beperkte looptijd van een minilening zorgt er voor dat er geen intrest kan worden aangerekend en dus moet de kostprijs op een andere manier worden bekomen. Tijdens het aanvragen van een minilening zult u merken dat er in de kredietovereenkomst of in de algemene voorwaarden van de kredietverstrekker in kwestie vermeldt staat dat de kredietnemer zogenaamde instap- of opstartkosten moet betalen. Deze kosten vervangen de rente en kunnen doorgaans zeer hoog oplopen. Niet zelden bedragen deze kosten ruim 20 procent van het door u geleende bedrag. Weet dus waar u aan begint wanneer u er voor kiest om een minilening aan te vragen.